sobota 16. května 2015

Sobotní vycházka podruhé - to jsou ale detaily...

Co se děje na louce, v trávě?
 
 
„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.“
S e n e c a
 
 
„Neukazuj nám cíl bez cesty, jež k němu míří, protože cíl i cesta jsou navzájem spojeny:
změníš-li jedno, promění se ti i druhé a jiná cesta tě zavede k jinému cíli.“
Ferdinand  L a s s a l l e
          

 „Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru,
že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je,
milovat je opravdu.“
Jeremy B e n t h a m
             

Ani ve městě to není k zahození.
Šeřík má mnoho krásných podob...
vůně je ale vždy stejně okouzlující...

 
„Cesta dobré ženy je skutečně poseta květy, ty však se objeví za šlépějemi,
kterými kráčela, a nikoli před nimi.“
 John  R u s k i n
 
 
„Dlouhá je cesta poučování, krátká a účinná na příkladech.“
S e n e c a
 
 
Krásný den prodchnutý opojnou  šeříkovou vůní
Katka 
 

2 komentáře: