čtvrtek 31. prosince 2020

PF 2021

Moji milí, 

letošní rok byl v mnohých ohledech takový, jaký by nás ani ve snu nenapadlo, že by mohl být. 
A přece takový byl. Velmi intenzivní. U mnohých na více rovinách současně.
Ale semkli jsme se a dali jsme to. A to se počítá. 


Moc bych vám i sobě přála, aby se vše v nadcházejícím roce 2021 zase urovnalo 
a vrátilo do těch správných kolejí.
Abychom se po kotrmelcích zase rovně postavili. My i naši blízcí.
Abychom byli zdraví a mohli volně dýchat.
Aby objetí, polibek, podání ruky mělo zase takový obsah, jaký má mít.
Aby vítězil zdravý rozum, spravedlnost a základní lidské hodnoty.
Abychom mohli zase ŽÍT.


Přeji vám, abyste našli mnoho sil a odhodlání překonávat překážky vnitřní i vnější, 
které vedou k spokojenějšímu životu. Vašemu i všech kolem vás.
Otevřete svá srdce a mysl laskavosti a soucitu, porozumění a pomoci druhým.
Plňte si své sny, radujte se ze života.
Věřte v dobré konce, na světla na konci tunelu.
Důvěřujte více sami sobě a své intuici. Jste moudří.


Říkejte ANO, když to tak cítíte, říkejte ale i NE, když to tak vnímáte.
Když je potřeba, postavte se sami za sebe, za druhé. Se vztyčenou hlavou.

Můj velký dík a objetí letí k mnohým lidem. 
Za vaše bytí, přátelství, lásku, důvěru, podporu. 
Ze srdce děkuji, že vás mám ve svém životě. Jsem za to velmi vděčná.
I proto je můj život takový jaký je a já jsem taková jaká jsem.

Krásný a zářivý rok 2021!

Katka ♥

čtvrtek 24. prosince 2020

Šťastné a veselé

Přeji vám všem, abyste si Štědrý den i sváteční dny užili co možná nejlépe.
Nikam nespěchejte, nic nepřehánějte.
Však to pravé Kouzlo Vánoc je v něčem úplně jiném než v plných stolech a v přehršli dárků.


Užijte si den v blízkosti těch, co máte rádi. A pokud s nimi nemůžete z různých důvodů být,
 zavolejte jim, potěšte je. Potěšení bude oboustranné. 
Užijte si den v klidu, pokoji a pospolitosti.
Nechť jsou vaše srdce naplněna radostí, štěstím, zdravím a láskou - až po okraj... a nejen o Vánocích...


Posílám vám šťastnou myšlenku a přání, ať se vše zase vrátí do těch správných kolejí.


S láskou a díky
Katka ze ZEMĚ ZA DUHOU ♥


středa 23. prosince 2020

Advent

Advent byl zcela jiný než obvykle. I tak utekl jako voda. 
O něco byl ochuzen, něčím zase překvapil.
Každopádně byl intenzivní.Když jsem před rokem přepisovala příběh o adventních svících do příspěvku, nevěděla jsem, 
jak těžký rok nás čeká a jak symbolicky důležitý obsah příběhu bude. Bude a je.


Proto si ho dovolím připomenout, protože jsou řádky a slova, 
která mají svůj význam nehledě na času.


 Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají.

První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ
Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, 
ale lidé žádný mír nedodržují!“ 
Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA
toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, 
jsem prý nemoderní a zbytečná. 
Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ 
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…

Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA
Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. 
Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ 
Její světlo se zachvělo a zhaslo… 
V té chvíli vešlo do místnosti dítě. 
Podívalo se na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ A rozplakalo se …

Vtom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! 
S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“
Od ní pak dítě znovu zapálilo i všechny ostatní.

Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. 
Každý z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat.

Právě teď ujídám čerstvě upečenou vánočku a jdu se dívat na "Anděla Páně".
Pohlazení duše.
Krásný předvečer Štědrého dne vám všem.
Katka